Жилищна сграда

УЛ. КНЯЗ ЧЕРКАЗКИ 33, ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 1 /ПАРТЕР/

Новострояща се сграда в гр. Пловдив, п.к. 4000,
ул.
„Княз Черказки“ № 33 по плана на Първа Градска част-Пловдив

Първи етаж се състои от МАГАЗИН за пром.стоки: търговска площ, преддверие и санитарен възел, граници: от север-гараж №2, от юг-проход; от запад-коридор и стълбище; от изток- ул.“Княз Черказки; отгоре-Ап.№2

и ГАРАЖ с паркоместа

продава се

Паркомясто 1, 2, 3, 4, 5

продадено

паркомясто 1, 2, 3

продава се

Магазин

ЕТАЖ 2

АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, разположен на втори /първи жилищен/ етаж, на кота +3,40м., със застроена площ от 83,71м2 (осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни  квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн.бокс, спалня, кабинет, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 9,247% (девет цяло и двеста четиридесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,98м2, при граници: север-свързано застрояване; запад-двор; изток-ул.Княз Черказки; от юг-Ап.2, асансьор и общ коридор; отгоре-ап.3, отдолу-Гаражи №1 и №2;

 

АПАРТАМЕНТ №2 /две/, разположен на втори /първи жилищен/ етаж, на кота +3,40м., със застроена площ от 77,03м2 (седемдесет и седем цяло и три стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн.бокс, спалня, спалня, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 8,719% (осем цяло и седемстотин и деветнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,07м2, при граници: север-Ап.№1 и стълбище; запад-двор; изток-ул.Княз Черказки; от юг-свързано застрояване; отгоре-ап.4, отдолу-магазин за пром.стоки и проход; 

продаден

апартамент № 1

продаден

апартамент № 2

ЕТАЖ 3

АПАРТАМЕНТ №3 /три/, разположен на трети /втори жилищен/ етаж, на кота +6,25м., със застроена площ от 83,71м2 (осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни  квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн.бокс, спалня, кабинет, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 9,632% (девет цяло и шестстотин тридесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16,65м2, при граници: север-свързано застрояване; запад – двор; изток – ул.Княз Черказки; от юг – Ап.№4, асансьор и общ коридор; отгоре-ап.№5, отдолу-Ап.№1;

 

АПАРТАМЕНТ
№4
/четири/,
разположен на трети /втори жилищен/ етаж, на кота +6,25м., със застроена площ
от 77,03м2 (седемдесет и седем цяло
и три стотни  квадратни метра), състоящ
се от: дневна с кухн.бокс, спалня, спалня, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 8,988% (осем цяло и деветстотин осемдесет и
осем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се
на 15,53м2, при граници: север-Ап.№3 и стълбище; запад-двор; изток-ул.Княз
Черказки; от юг-свързано застрояване; отгоре-Ап.№6, отдолу-Ап.№2; 

продаден

АПАРТАМЕНТ № 3

продаден

АПАРТАМЕНТ № 4

ЕТАЖ 4

АПАРТАМЕНТ
№5
/пет/, разположен на четвърти /трети жилищен/
етаж, на кота +9,10м., със застроена площ от 83,71м2 (осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни  квадратни метра), състоящ се от: дневна с
кухн.бокс, спалня, кабинет, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 9,632% (девет цяло и шестстотин тридесет и две хилядни процента) идеални
части от общите части на сградата, равняващи се на 16,65м2, при граници:
север-свързано застрояване; запад – двор; изток – ул.Княз Черказки; от юг –
Ап.№6, асансьор и общ коридор; отгоре-ап.№7, отдолу-Ап.№3;

АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, разположен на четвърти /трети жилищен/ етаж, на кота +9,10м., със застроена площ от 77,03м2 (седемдесет и седем цяло и три стотни  квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн.бокс, спалня, спалня, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 8,988% (осем цяло и деветстотин осемдесет и осем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,53м2, при граници: север-Ап.№5 и стълбище; запад-двор; изток-ул.Княз Черказки; от юг-свързано застрояване; отгоре-Ап.№8, отдолу-Ап.№4

продаден

апартамент № 5

продаден

апартамент №6

ЕТАЖ 5

АПАРТАМЕНТ
№7
/седем/, разположен на пети /четвърти
жилищен/ етаж, на кота +11,95м., със застроена площ от 83,71м2 (осемдесет и три цяло и седемдесет и една стотни квадратни
метра), състоящ се от: дневна с кухн. бокс, спалня, кабинет, антре,
баня-тоалетна, Килер и две тераси,
ведно с 9,632% (девет цяло и
шестстотин тридесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на
сградата, равняващи се на 16,65м2, при граници: север-свързано застрояване;
запад – двор; изток – ул.Княз Черказки; от юг – Ап.№8, асансьор и общ коридор;
отгоре-ап.№9, отдолу-Ап.№5;

 

АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, разположен на пети /четвърти жилищен/ етаж, на кота +11,95м., със застроена площ от 77,03м2 (седемдесет и седем цяло и три стотни  квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн.бокс, спалня, спалня, антре, баня-тоалетна, Килер и две тераси, ведно с 8,988% (осем цяло и деветстотин осемдесет и осем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,53м2, при граници: север-Ап.№7 и стълбище; запад-двор; изток-ул.Княз Черказки; от юг-свързано застрояване; отгоре-Ап.№10, отдолу-Ап.№6; 

продаден

АПАРТАМЕНТ № 7

продаден

Апартамент №8

ЕТАЖ 6 МАНСАРДЕН

АПАРТАМЕНТ №9 /девет/, разположен на шести /пети жилищен/ етаж, на кота +14,80м., със застроена площ от 87,68м2 (осемдесет и седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн. бокс, спалня, кабинет, антре, баня-тоалетна, Килер и тераса, ведно с 8,545% (осем цяло и петстотин четиридесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14,77м2, при граници: север-свързано застрояване; запад – двор; изток – ул.Княз Черказки; от юг – Ап.№10, асансьор, килер и общ коридор; отгоре-покрив, отдолу-Ап.№7;

            АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, разположен на шести /пети жилищен/ етаж, на кота +14,80м., със застроена площ от 54,30м2 (петдесет и четири цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухн. бокс, спалня, антре, баня-тоалетна, две тераси и Килер на стълбищната площадка, ведно с 5,436% (пет цяло и четиристотин тридесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,40м2, при граници: север-Ап.№9, килер, стълбище; запад-двор; изток-ул.Княз Черказки; от юг – свързано застрояване; отгоре-покрив, отдолу-Ап.№8;

 

 

продаден

АПАРТАМЕНТ № 9

продаден

АПАРТАМЕНТ № 10