Жилищна сграда

УЛ. Елин Пелин 77, ПЛОВДИВ

Жилищна сграда

Представяме ви Многофамилна жилищна сграда, кв. Прослав, ул. Елин Пелин 77. Проектът предвижда строителство на жилищна сграда с полуподземен гараж. Предвидени са тринадесет апартамента, подземен гараж за 10 коли и открит паркинг за 5 коли. Осигурени са и са обособени необходимите места за паркиране  и гариране в границите на имота. Застрояването е средноетажно(кота корниз 12м), свободно, като имота е на две улици на север - ул. Ружина и на запад-ул.Елин Пелин, откъдето е и подходът. Стълбищната клетка е с  пряко естествено осветление, като са предвидени прозорци на западната фасада.
КОТА -2,62
Сутеренът представлява полувкопано ниво с 1.4м спрямо нивото на терена и  е предвиден за гариране. Предвидени са

прозорци за естествена вентилация и естествено осветление.

Рампата, осигуряваща достъп на МПС до това ниво посредством две платна - вход и изход е с разделителна ивица от 90см и снаклон 18%.

КОТА +0,00 Застроената площ на сградата е 299,14кв.м.. Партерът е с вход към жилищната част.

Апартамент 1 – 112,76кв.м е с изложение юг, изток и запад. На запад към уличното платно е предвиден дневния кът, а на юг и изток две спални помещения. Дневния кът е разделен от спалнята с два санитарни възела и склад, в който са разположени пералня и сушилня.

Апартамент 2 - 102,26 кв.м. е с изцяло източно изложение-дневна, две спални, санитарен възел и обслужващо помещение.

Апартамент 3 - 110,00кв.м. е с източно, западно и северно изложение. Дневна ориентирана към улиците на запад и север, спалня на север и спалня с тераса на изток към вътрешния двор. В близост до двата санитарни възела е предвидено обслужващо помещение, в което са раположени пералня и сушилня.

КОТА +2,80 Апартамент 4 - 127,58 кв.м.

Апартамент 5 - 102,26 кв.м.

Апартамент 6 – 114,09 кв.м.

Жилищен етаж – състои е от три тристайни апартамента, като разпределението е същото, като апартаментите на кота +0,00 с разликите, че на това ниво има еркери отт запад към дневните, от север и юг към спалните и конзолите на южната и северната тераса са с по-голяма площ.

КОТА +5,60

Апартамент 4 - 127,58 кв.м.

Апартамент 5 - 102,26 кв.м.

Апартамент 6 – 114,09 кв.м.

Жилищен етаж – състои се от три тристайни апартамента, като разпределението е същото, като на апартаментите на кота +2,80

КОТА +8,40

Апартамент 1088,06 кв.м. е тристаен с южна дневна и тераса, два санитарни възела и спални ориентирани на изток.

Апартамент 11 – 67,45 кв.м. е двустаен с ориентация на изток и север.

Апартамент 12 – 74,09 кв.м. е двустаен с ориентация на запад и север.

КОТА +11,20 Апартамент 13 – 127,62 кв.м. е тристаен апартамент с дневна на изток и юг, две спални на запад и север и два санитарни възела.

подземен гараж

Сутеренът представлява полувкопано ниво с 1.4м спрямо нивото на терена и  е предвиден за гариране. Предвидени са прозорци за естествена вентилация и естествено осветление.

Рампата, осигуряваща достъп на МПС до това ниво посредством две платна – вход и изход е с разделителна ивица от 90см и снаклон 18%.

ДВОР

КОТА +0,00

Открит паркинг за 5 броя автомобили

разпределение на етаж 1

КОТА +0,00
Първи жилищен етаж.
Партерът е с вход към жилищната част.

Апартамент 1 – 112,76 кв.м е с изложение юг, изток и запад. На запад към уличното платно е предвиден дневния кът, а на юг и изток две спални помещения. Дневния кът е разделен от спалнята с два санитарни възела и склад, в който са разположени пералня и сушилня.

Апартамент 2 – 102,26 кв.м. е с изцяло източно изложение-дневна, две спални, санитарен възел и обслужващо помещение.

Апартамент 3 – 110,00 кв.м. е с източно, западно и северно изложение. Дневна ориентирана към улиците на запад и север, спалня на север и спалня с тераса на изток към вътрешния двор. В близост до двата санитарни възела е предвидено обслужващо помещение, в което са раположени пералня и сушилня.

продаден

апартамент №1

продава се

апартамент № 2

продава се

апартамент № 3

разпределение на етаж 2

КОТА +2,80

Втори жилищен етаж

Апартамент 4 – 127,58 кв.м.

Апартамент 5 – 102,26 кв.м.

Апартамент 6 – 114,09 кв.м.

Втори Жилищен етаж се състои от три тристайни апартамента, като разпределението е същото, като апартаментите на кота +0,00 с разликите, че на това ниво има еркери отт запад към дневните, от север и юг към спалните и конзолите на южната и северната тераса са с по-голяма площ.

 

 

продаден

апартамент №4

продаден

апартамент № 5

продава се

апартамент № 6

разпределение на етаж 3

КОТА +5,60

Трети жилищен етаж

Апартамент 7 – 127,58 кв.м.

Апартамент 8 – 102,26 кв.м.

Апартамент 9 – 114,09 кв.м.

Трети Жилищен етаж се състои  от три тристайни апартамента, като разпределението е същото, като апартаментите на втори етаж (КОТА +2,80_ 

 

 

продаден

апартамент №7

продава се

апартамент № 8

продаден

апартамент № 9

разпределение на етаж 4

КОТА +8,40

Четвърти жилищен етаж

Апартамент 10 – 88,06 кв.м. е тристаен с южна дневна и тераса, два санитарни възела и спални ориентирани на изток.

Апартамент 11 – 67,45 кв.м. е двустаен с ориентация на изток и север.

 

Апартамент 12 – 74,09 кв.м. е двустаен с ориентация на запад и север.

продаден

апартамент №10

продава се

апартамент №11

продаден

апартамент № 12

разпределение на етаж 5

КОТА +11,20

Пети жилищен етаж

 

Апартамент 13 – 127,62 кв.м. е тристаен апартамент с дневна на изток и юг, две спални на запад и север и два санитарни възела.

продаден

апартамент №13