Други обекти

Игрална зала

Изграждане на Игрална зала за хазартни игри с автомати, административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“

Магазини и сгради

Изграждане на Магазини и сгради за обществено обслужване, гр. Пловдив, район Южен, бул. „Македония“

Промишлена сграда

Изграждане на промишлена сграда, гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Кукленско шосе“ № 17

Строителство на нова ЦДГ

Строителство на нова ЦДГ в УПИ І – 514275, кв.466 – нов, по плана на кв. „Зеленчукова борса” гр. Пловдив“

Извършване на СМР на жп участък

Извършване на СМР на жп участък

Извършване на СМР на жп участък по проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа” – отсечка Стамболийски – Пловдив”

Жилищна сграда - Груб строеж

ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, с. Храбрино община Родопи

Строителство на нова ЦДГ

Строителство на нова ЦДГ в УПИ І – 514275, кв.466 – нов, по плана на кв. „Зеленчукова борса” гр. Пловдив“