Жилищна сграда

УЛ. БЪДЕЩЕ 18 ​, Пловдив

Жилищна сграда

Строителство на „Жилищна сграда с височина 12м., гараж и магазин“ в УПИ IV-830, кв. 6 по плана на кв. „Прослав” гр. Пловдив, ул. „Бъдеще” № 18”.

Сградата е многофамилна, предвидена за монолитно изпълнение-стоманобетонова носеща конструкция, тухлени фасадни и преградни стени, дървена покривна конструкция с топлоизолация и керемиди. Основите ще се фундират над нивото на подпочвените води. Предвидена е и външна хидроизолация.

Сградата е със седемнадесет апартамента. Подходът към тях и входът е от изток, като са предвидени магазин и гараж на първи етаж. Осигурени са и 17 места за паркиране.
Застрояването е средноетажно, като имота е с лице на север.

разпределение на ЕТАЖ 1

Партер с вход към жилищната част.

Два апартамента. Един двустаен  на югоизток и един тристаен на югозапад, също така и обслужващи помещения

Разпределението на етаж 1 включва още  магазин и  гараж.

продаден

апартамент № 1

продаден

апартамент № 2

продаден

МАГАЗИН

продаден

ГАРАЖ

разпределение на ЕТАЖ 2

Втори жилищен етаж се състои от четири апартамента. 

Два южни апартамента, които повтарят разположението на тези на първи етаж – един двустаен и един тристен.

Два тристайни апартамента – един на северозапад и един на североизток.

продаден

АПАРТАМЕНТ № 3

продаден

АПАРТАМЕНТ № 4

продаден

АПАРТАМЕНТ № 5

продаден

АПАРТАМЕНТ № 6

разпределение на ЕТАЖ 3

Трети жилищен етаж се състои от четири апартамента, които повтарят разположението на тези на втори етаж. 

Два южни апартамента – един двустаен и един тристен.

Два тристайни апартамента – един на северозапад и един на североизток.

продаден

АПАРТАМЕНТ № 7

продаден

АПАРТАМЕНТ № 8

продаден

АПАРТАМЕНТ № 9

продаден

АПАРТАМЕНТ № 10

разпределение на ЕТАЖ 4

Четвърти жилищен етаж се състои от четири апартамента, които повтарят разположението на тези на трети етаж с разликата в това, че северозападния и югозападния апартамент са с по-малка площ.

Два южни апартамента – един двустаен и един тристен.

Два тристайни апартамента – един на северозапад и един на североизток.

продаден

АПАРТАМЕНТ № 11

продава се

АПАРТАМЕНТ № 12

продаден

АПАРТАМЕНТ № 13

продаден

АПАРТАМЕНТ № 14

разпределение на ЕТАЖ 5

Разположението на пети жилищен етаж представлява един южен тристаен апартамент и две гарсониери с ориентация изток и запад.

продаден

АПАРТАМЕНТ № 15

продаден

АПАРТАМЕНТ № 16

продаден

АПАРТАМЕНТ № 17