За нас

Аврамов 1

В работата си „Аврамов-1” ЕООД съчетава професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии, високо качество на извършваните услуги, осигуряване на нормални условия на труд и опазване на околната среда. В „АВРАМОВ-1” ЕООД работят оптимално подбрани бригади и звена.

“Аврамов-1” ЕООД e компания, която повече от двадесет години се развива и налага на българския пазар. Предлага конкурентни, висококачествени услуги.

Ръководена в стил на предприемчивост и инициативност, проявявайки висок професионализъм във всеки елемент от дейността си, фирмата успява да се развива успешно и да разширява обема на работа.

Обикновено дружеството оперира като Главен изпълнител на строителни поръчки. В резултат на дългогодишната си практика фирмата има натрупан опит във внедряването и прилагането на нови технологии и изграждането на комплексни обекти при спазване на специфичните изисквания. Създадена е и се поддържа отлична организация на производствения процес, с максимално ефективна мобилност и гъвкавост, което позволява не само качествено, но и в срок изпълнение на поетите ангажименти.

„Аврамов-1” ЕООД съчетава опита и уменията на високо-квалифицирания си персонал в областта на строителната практика. Инженерно-техническия състав разработва варианти на подходящи решения, съответстващи на конкретните нужди на клиентите и съобразени с обектите, с цел спестяване на време и инвестиции при строителните работи. 

Числеността на персонала към настоящия момент е 50 души. Структурата се състои от технически състав, административен персонал, багеристи, шофьори, булдозеристи, зидаро-кофражисти, арматуристи, водопроводчици, електротехници, фаянсаджии и общ персонал.

ISO 9001:2015

Фирмата притежава функционираща СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО на основание на изискванията на DIN EN ISO 9001:2015 /№ СИБ 109 19 0019 с валидност 2022г. Сертификата за управление на качеството е специализиран в областта на ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО.

ISO 14001:2015

Фирмата притежава функционираща СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА на основание на изискванията на EN ISO 14001:2015
/№ СИБ 114 19 0019 с валидност 2022г. Сертификата за управление на качеството е специализиран в областта на ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО.

OHSAS 18001:2007

Фирмата притежава функционираща СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО на основание на изискванията на OHSAS 18001:2007 /№ СИБ 145 19 0019 с валидност 2021г. Сертификата за управление на качеството е специализиран в областта на ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО.

ПОСТИГНАХМЕ

Завършени проекта
+
Години опит
+
Клиента
+

КСБ

Фирмата е редовен член на Българската строителна камара. Регистрирана е в Централния професионален регистър на строителя.
Комисията за водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава удостоверения:

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ, ТРЕТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ЧЕТВЪРТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ПЕТА ГРУПА

ТЪРСИМ ПАРЦЕЛИ

Търсим парцели за строителство и срещу обезщетение

Клиенти

с най-сърдечни

препоръки