За нас

Аврамов 1

В „АВРАМОВ-1” ЕООД работят оптимално подбрани бригади и звена.

“Аврамов-1” ЕООД e компания, която повече от шест години се развива и налага на българския пазар. Предлага конкурентни, висококачествени услуги.

Ръководена в стил на предприемчивост и инициативност, проявявайки висок професионализъм във всеки елемент от дейността си, фирмата успява да се развива успешно и да разширява обема на работа.

Обикновено дружеството оперира като Главен изпълнител на строителни поръчки. В резултат на дългогодишната си практика фирмата има натрупан опит във внедряването и прилагането на нови технологии и изграждането на комлексни обекти при спазване на специфичните изисквания. Създадена е и се поддържа отлична организация на производствения процес, с максимално ефективна мобилност и гъвкавост, което позволява не само качествено, но и в срок изпълнение на поетите ангажименти.

„Аврамов-1” ЕООД съчетава опита и уменията на високо-квалифицирания си персонал в областта на строителната практика. Инженерно-техническия състав разработва варианти на подходящи решения, съответстващи на конкретните нужди на клиентите и съобразени с обектите, с цел спестяване на време и инвестиции при строителните работи. Числеността на персонала към настоящия момент е 42 души. Структурата се състои от технически състав, административен персонал, багеристи, шофьори, булдозеристи, зидаро-кофражисти, арматуристи, водопроводчици, електротехници, фаянсаджии и общ персонал.

КСБ

Фирмата е редовен член на Българската строителна камара. Регистрирана е в Централния професионален регистър на строителя.

Комисията за водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава удостоверения:

Фирмата притежава функционираща СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО на основание на изискванията на DIN EN ISO 9001:2008 /№4000/08-2012 с валидност 2015 г. Сертификатът за управление на качеството е специализиран в областта на ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО.

Удостоверения за ISO и КСБ

ПОСТИГНАХМЕ

+
Завършени проекта
+
Години опит
+
Клиента

Нашата Цел

професионализъм във всеки елемент

Клиенти

с най-сърдечни

препоръки

"A top service, really very great. One more star"
Metodi Ugrinov
CEO of Creativ M Ltd

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Close Menu