Площадка за третиране на отпадъци

junkyardСъбиране, извозване и третиране на строителни отпадъци.